07 Jun 2023

Category: Xây dựng

Xây dựng

Từ 1.8.2019: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

Đăng ký kênh để nhận các sản phẩm mới của HanoiTV nhé: ———————————————————————————————- HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Từ 1.8.2019: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Đăng ký, theo dõi Kênh…