18 May 2022

Author: admin

Cây cảnh

TẠO DÁNG CỤ ỔI BONSAI QUÁI BỆ ĐẸP – ỔI NGHỆ THUẬT 

Guava bonsai – Chia sẻ các bác cụ ổi quái bonsai mới về đội, tạo dáng và phân chi. ——————————————————- How to make a bonsai tree? How to create a beauty bonsai tree? How to buy a bonsai tree in Viet Nam? ————————————————————————————————————- N2T Entertainer…

Cây cảnh

Cây bonssai thế văn nhân 

Cây bonssai thế văn nhân ———————————- ✳️Kỷ thuật uốn cành cây bonsai | Bonsai tree bending technique ✳️Kỷ thuật Tạo dáng cây bonsai | Bonsai styling technique | dành cho người mới biết chơi . ✳️Tự làm tiểu cảnh bonsai(người mới biết chơi) ✳️tự làm…