25 Nov 2020

Author: admin

Cây cảnh

Làm phần bệ rễ cho cây Si rất giá trị của bác Thực 

#manhbonsai #bonsainghethuat #caycanh #bonsai Làm phần bệ rễ cho cây Si rất giá trị của bác Thực ================================================= Thank you for watching, if you like the video , please like, give it a thumb up and share with your friends! ——————————————————————————— Rất cảm ơn các…