Giới thiệu Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Internet

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Internet (tên gọi tắt là FPT Internet) hiện là 1 trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet có uy tín tại Việt Nam và Khu vực.

Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN“, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Công ty đã và đang đặt phát triển trên trường quốc tế bằng 12 chi nhánh lớn và hàng nghìn điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam, Campuchia và 1 chi nhánh tại Myanmar.

Với sứ mệnh tiên phong mang Internet, mang kết nối đến với người dân Việt Nam, với mong muốn lớn lao mỗi gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty, FPT Internet đã và đang nỗ lực đầu tư nâng cấp hạ tầng cũng như chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm không ngừng được nâng cao.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng.
  • Dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) trên mạng Internet, điện thoại di động (DTDĐ)
  • Dịch vụ Truyền hình
  • Dịch vụ Camera Cloud
  • Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng (DTDĐ)
  • Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet
  • Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông và Internet.
  • Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt.
  • Dịch vụ viễn thông GTGT
  • Dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước.