Yoga tốt cho tuyến thượng thận, yếu thận nên tập yoga

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/