Phiên âm tiếng Trung
i u ü
d t n l
tập luyện các thanh điệu

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/