PHẦN MỀM BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẮT THÉP
Quản lý doanh thu lãi lỗ, tồn kho, công nợ, tích lũy điểm khách hàng thân thiết. Phần mềm sử dụng trọn đời. Điện thoại: 0909 774 123 / 0975 788 409

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/