Mũi khoan gạch men đủ phi
Phi 6-8-10-12

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/