Bài giảng giúp học sinh hiểu được sâu hơn tính chất vật lý và hóa học của canxi oxit và lưu huỳnh dioxit, biết được các ứng dụng và cách điều chế chúng. Vận dụng các tính chất để giải bài tập,vận dụng vào thực tế cuộc sống. —
Học trực tuyến tại:
Fanpage: —
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/