Khai thác sét để sản xuất xi măng
Dùng máy xúc để khai thác đá sét phục vụ sản xuất xi măng
Link:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/