KỸ THUẬT ĐỠ BÓNG SỆT
KỸ THUẬT NÀY YÊU CẦU CHÂN ĐỠ BÓNG PHẢI MỀM MẠI, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG NHANH VỚI NHỮNG ĐƯỜNG BAN NHANH.
ĐỠ BÓNG SỆT KHÓ KHĂN HƠN KHI CHÚNG TA PHẢI NHẬN NHỮNG ĐƯỜNG BÓNG BAN XOÁY. VÀ LỰC BÓNG MẠNH, HOẶC KHI TRỜI MƯA BÓNG ƯỚT TRƠN KHÓ KHỐNG CHẾ, HAY NHỮNG ĐƯỜNG BÓNG ĐI HƠI XOÁY VÀ LẬP CẬP TRÊN SÂN CÓ MẶT PHẲNG KÉM. HAY KHÓ KHỐNG CHẾ KHI BÓNG LAO TỚI HƠI XA SO VỚI TẦM KHỐNG CHẾ CỦA CHÂN (TẦM VỚI CỦA CHÂN) NÊN PHẢI SỬ DỤNG ĐỘNG TÁC KHỐNG CHẾ BÓNG KIỂU KHÁC.
CÁC BẠN HÃY ĐỠ BÓNG SAO CHO MỀM NHẤT CÓ THỂ, LÀM GIẢM LỰC BAY BÓNG KHI BÓNG CHẠM CHÂN. QUẢ BÓNG KHỐNG CHẾ KHÔNG TỐT LÀ BỊ NẢY XA RA KHỎI TẦM KHỐNG CHẾ.
QUẢ KHỐNG CHẾ TỐT BÓNG GẦN NHƯ ĐỨNG YÊN HOẶC NẢY GẦN, KHÔNG BỊ BAY RA NGOÀI TẦM KHỐNG CHẾ 20CM.
CÁC BẠN HÃY TẬP ĐỀU CẢ HAI CHÂN CHO THẬT NHUYỄN.
VÀ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA CỦA KHỐNG CHẾ BÓNG NÓ CÒN PHỤ THUỘC VÀO NGƯỜI BAN BÓNG
NGƯỜI BAN BÓNG CŨNG PHẢI BIẾT BAN LÀM SAO CHO ĐỒNG ĐỘI CÓ THỂ XỬ LÝ TỐT. TRỌN VẸN.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/bong-da/