Hướng dẫn cách di chuyển trong bóng đá nói chung, sân 5 hoặc sân 7 đều áp dụng được. Di chuyển là chiến thuật, chiến thuật là di chuyển.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/bong-da/