Ao bằng bê tông, cần xử lý thế nào trước khi thả cá?

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/