LY Trần Dũng Thắng hướng dẫn chữa bệnh Suy thận – Teo thận bằng phương pháp Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp – Bùi Quốc Châu

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/