Xem thêm tại:
Nông dân chém nhau như trong phim, nông dân dùng cuốc, mã tấu, dao chém nhau như trong phim

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/phim-hanh-dong/