Ai đã từng đi làm các thủ tục đất đai bị hách dịch, bị hành hạ cho tới khi phải bôi trơn mới xong việc. đặc biệt là thủ tục đất đai.
Đúng là vì ta chưa hiểu luật nên nó tìm cách hành hạ. ai đã có những kinh nghiệm hay cho những lần giải quyết thủ tục hành chính thì chia sẻ cho cả nhà nhé, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ngày càng ghê gớp quá.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/