Dùng vba để liệt kê toàn bộ tổ hợp chập k của phần tử.
Link:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xo-so/