KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỔNG HỢP | Kế toán nhân sự tiền lương, BHXH, TNCN |
Bài học này giúp học viên hiểu đầy đủ về kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, làm cơ sở hạch toán chi phí nhân sự tiền lương và các khoản tính theo lương, BHXH, thuế TNCN…

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/