kỹ năng cơ bản học nghề nhôm kính,hướng dẫn học làm cửa nhôm cơ bản,khoa học nhất,dễ dàng nhất.nhưng kỹ năng cơ bản trong làm nghề nhôm kính sẽ giúp tay nghề của những người thợ, được vững chắc, từ đó sẽ hình dung ra các cách làm khác nhau, ngày một khoa học hơn, chắc chắn hơn, đẹp mắt hơn, của nhiều loại nhôm cao cấp khác nhau

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/