Hồ cá xi măng ngoài trời kèm máy lọc giúp cho nước trong, chăm sóc cá cũng đỡ cực hơn.
Hồ cá gồm có cá ba đuôi, ba đuôi đầu lân, lan chu, cá ông tiên xanh, ông tiên koi, ông tiên vàng, vài chú cá phướng mái và 1 phướng trống.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/