LoGo:
Quần Áo đội tuyển:

———-
Logo:

Vietnamese clothes :

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/bong-da/