Dân khiếu kiện tỉnh Ủy lấy đất của bà con.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/