VTC | Ghép thận có thể giúp giữ tính mạng cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, nhưng cũng có nhiều biến chứng nguy hiểm. Cần làm gì để phục hổi sức khoẻ sau ghép thận?

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/