Uốn cây mẫu đơn ( bông trang ) người mới biết chơi
———————————————-

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/