Giới thiệu cây Râm Bụt 30 năm tuổi được lên chậu làm bonsai

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/