Made video: Hiếu
Người hát:
Sinh Viên Quản Lý Đất Đai – NtK
Sinh Viên Quản Lý Đất Đai – NtK
Sinh Viên Quản Lý Đất Đai – NtK

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/