Cây này chỉ có vùng núi Tuyên Quang. bệ rất đẹp, u bướu rất nhiều và phát triển.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/