Ông Phêrô
PHẠM VĂN HỌC
Từ trần ngày 02-06-2019
Hưởng thọ : 61 tuổi

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/