HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM BÁN HÀNG CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG. Quản lý doanh thu lãi lỗ, tồn kho, công nợ, tích lũy điểm khách hàng thân thiết. Phần mềm vật liệu xây dựng sử dụng trọn đời. Điện thoại: 0909 774 123 / 0975 788 409

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/