Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 2):
===
Tải file pdf và mp3 giáo trình Hán ngữ 1 tại:
Bài 1:
Tập viết bài 2 giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới:
Trắc nghiệm cuối bài 2 giáo trình hán ngữ 1:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/