Bể cá trê nuôi hơn nữa năm mà chỉ to chừng đó. Thức ăn của cá trê là cá biển, thịt lợn… và được thay nước vài ngày một lần.
Nếu nuôi cá trê kiểu công nghiệp thì chỉ cần 3 tháng là có thể to gấp 5 lần chừng này, nhưng anh chị mình nuôi để ăn và chỉ phục vụ trong gia đình nên con cá nó nhỏ vậy đấy.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/