#ĐiĐàoCây #CâyCứtchuột#bonsai
Tổng hợp 1 số mẫu bonsai khá đẹp
©Bản quyền thuộc Lê Định

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/