Cây cầu đáy thủy tinh độc đáo và dài nhất thế giới này chỉ mở cửa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nhưng cây cầu có an toàn không? Sao không thử dùng búa tạ để đập và cùng xem điều gì sẽ xảy ra.

__ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __
Facebook:
Google+:
Subscribe:

__ China Uncensored __
Twitter:
Facebook:
Subscribe:

__ Xem video gốc __
Nguồn:

__ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __
Link:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/