Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Bộ môn tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/