Supreme Power là xi măng PCB40 cao cấp, giải pháp tối ưu
cho thi công các hạng mục Móng, Dầm, Cột, Sàn

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/