các bạn biết không!
trước khi chúng ta khởi kiện chia thừa kế thì chúng ta phải xem là giấy đỏ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giấy số hồng( giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà là của ba mẹ nha.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/