Hãy xem thêm thông tin tại:
#thờibáosàigòn #cangrcamranh #mỹthuêcamranh
Hiện nay có tin cho biết Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã mở rộng cửa đón khu trục hạm Trung Quốc tiến vào Cam Ranh. Những thông tin này cho thấy những tin về Nguyễn Chí Vịnh là người của Trung Quốc cài cắm từ lâu.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/