Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh với sự tham gia của:
– PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc
– ThS. BS. Cao Xuân Thục

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/