Ông Thomas Jeromin ở Tây Bắc nước Đức trang trí ngôi nhà của ông bằng 350 cây Giáng Sinh, không cây nào giống cây nào.

Ngôi nhà của ông Thomas Jeromin ở thị trấn Rinteln, Tây Bắc nước Đức, lập kỷ lục về số cây Giáng Sinh năm nay.

Người Việt TV © 2019 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/