Nhà vườn phúc ngô đang tạo dáng thế cho cây lộc vừng bonsai nghệ thuật

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/