Lm Giuse Nguyễn Duy Tân đến chia sẻ nỗi đau của người dân Vườn Rau Lộc Hưng

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/