hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn nhìn đểu nhau, một nhóm lớn tuổi nhìn sang bàn bên cạnh thấy nhóm trẻ nhìn sang nói nhìn đểu và chửi, nhóm thanh niên trẻ không nói gì mà quay về kiếm dao và chỉa quay lại chém và đâm nạn nhân gục tại chỗ
Công an đã bắt được 10 tên đang điều tra
các chú, các anh đăng ký ủng hộ kênh với!

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/phim-hanh-dong/