Làm hồ nuôi cá cảnh từ ống nhựa PVC
Vật tư gồm: 4 T phi 114, 4 bích phi 114, 1 ống nhựa phi 114.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/