Trong khi bắn chim mình đã phát hiện tổ sóc bụng đỏ, mình đặt loại bẫy này 1 hôm đã dính, mời các bạn cùng xem.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/