Phần đầu của bài giảng số 01 trong khóa học thiên văn do Hội thiên văn học trẻ Việt Nam tổ chức năm 2014.
Video được ghi hình trực tiếp trong giờ học

Đơn vị tổ chức: Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA)
website:

Giảng viên: Đặng Vũ Tuấn Sơn
website:

Để nắm rõ hơn các nội dung đã nêu cũng như phần còn lại của bài giảng, vui lòng xem các link dưới đây:
Lịch sử thiên văn học (phần 1):

Lịch sử thiên văn học (phần 2):

Thiên văn học: Không chỉ đẹp ở bầu trời:

Sự khác nhau giữa thiên văn học và chiêm tinh học:

——
Thông tin về khóa học:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/