Xem toàn bộ cảnh xe ôtô cửu long chở đá bây đổ ben máy xúc san lên làm đường nội đồng cho bà con miền núi ra đồng được thuận tiện #xeotoben#mayxuc#

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/