Tại xã Phượng Vĩ huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/