VTC1 | Thanh tra Kiên Giang vừa có kết luận về việc quản lý, sử dụng đất rừng phòng hộ đã được đưa ra khỏi quy hoạch để giao cho địa phương quản lý trên địa bàn H.Phú Quốc, Kiên Giang.
Xem bản full tại: goo.gl/6hfkjz

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/