Song: Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em
Thể hiện: Trần Tuyết Ngưng
Tác khúc/ Tác từ: Trần Tuyết Ngưng
Hòa thanh: Lý Mỹ Linh Chi
Hỗn âm: Chung Trạch Hâm
_________________
Pic: Ad già rồi không nhớ là đã lấy ở đâu
__________________
Design | Trans | Sub | Timing | Encode: Chấp Niệm
Phần mềm: Photoshop CC 2017, After Effect CS6, Proshow, Aegisub32, Megui
__________________
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến video.
Xin hãy liên hệ với tôi
FB:
Email: [email protected]
__________________
If you have any questions or problems.
Please contact me by:
FB:
Email: [email protected]
__________________
Playlist Cổ Phong:
Playlist “Tâm Tình”:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/