Công bà chúng ta có nói bút sa thì gà chết: các bạn có đồng ý ý kiến này không nào:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/